Om gillet

Hirgon, eller författargillet, är en del av Forodrim, Stockholms Tolkiensällskap. I gillets verksamhet samlas alla som är intresserade av att själva skapa berättelser. Vi träffas onsdagar jämna veckor i Forodrims lokal på Norra Agnegatan i Stockholm.

Till varje gång har de som vill skickat in sin text (max tio sidor åt gången) och övriga deltagare har läst och förberett kommentarer som hjälper författaren att förbättra texten. Vi har högt i tak och skrattar mycket under mötena.

Genom åren har gillet varit utgivare för både tidskrifter, årsböcker och en antologi. Läs mer under publikationer.

Gillet är öppet för alla medlemmar i Forodrim. Vi har även några gästmedlemmar, men där har vi inte öppet för alla, utan tar in när det finns utrymme.

Annonser