Välkommen till författargillet Hirgon.

Här samlas författare av fantasy, science fiction, skräck och subgenrer till dessa.

Panel 1

Hirgon

Välkommen till författargillet Hirgon.

Här samlas författare av fantasy, science fiction, skräck och subgenrer till dessa.

Panel 2

Om gillet

Hirgon, eller författargillet, är en del av Forodrim, Stockholms Tolkiensällskap. I gillets verksamhet samlas alla som är intresserade av att själva skapa berättelser. Vi träffas onsdagar jämna veckor i Forodrims lokal på Norra Agnegatan i Stockholm.

Till varje gång har de som vill skickat in sin text (max tio sidor åt gången) och övriga deltagare har läst och förberett kommentarer som hjälper författaren att förbättra texten. Vi har högt i tak och skrattar mycket under mötena.

Genom åren har gillet varit utgivare för både tidskrifter, årsböcker och en antologi. Läs mer under publikationer.

Gillet är öppet för alla medlemmar i Forodrim. Vi har även några gästmedlemmar, men där har vi inte öppet för alla, utan tar in när det finns utrymme.

Panel 3

Publikationer

Hirgons gille har givit ut publikationer sedan 1972. Innehållet har alltid bestått av originaltexter från olika författare inom genrerna fantasy, science fiction, skräck och subgenrer till dessa. Det mesta av det publicerade materialet är skrivet av medlemmar i Forodrim, men även andra har medverkat.

Utgivningen kan delas in i två epoker:  den nuvarande, Hirgons källa, och den långa utgivningen av Palantiren, som har funnits i många olika former.

I dag arbetar gillet med en ny antologi.

Hirgons källa

Namnet Hirgons källa röstades fram, eftersom det gamla namnet, Palantiren, kändes som om det hörde till det förgångna.

Antologin Hirgons källa hade release 22 november 2014. Antologin är ett samarbete mellan Forodrim, Stockholms Tolkiensällskap, Folkuniversitetet och Ambar förlag.

Köp antologin här!

Hirgons_källa

Hirgons källa har ISBN 978-91-980470-7-3 och är utgiven på Ambar förlag.

Palantiren

Tidskriften Palantiren var en publikation som fanns i flera olika dräkter genom åren.

Tidskriften är uppkallad efter de magiska kristallkulor som omtalas i Sagan om Ringen. I dessa kristallkulor, som kallades för palantirer, kunde man se saker som skedde på avlägsna platser.

Samtliga utgivna nummer (förutom webbnumren) finns i Forodrims arkiv och på Kungliga Biblioteket. Det finns också ett restlager från vilket de flesta nummer kan beställas. Nummer ett dock endast som nytryck.

Webbtidningen Nya Palantiren

År 1998 vaknade tidskriften åter, nu som webbtidningen Nya Palantiren och med ytterligare en ny redaktör.

Nya Palantiren

År 1994 vaknade Hirgons gille upp på nytt med en ny redaktör. Under namnet Nya Palantiren utgavs två nummer i A4-format med fina färgframsidor.

Palantiren som årsbok

År 1987 bytte Palantiren format och började utges i form av årsböcker med fina färgillustrationer. Fram till 1991 utgavs fem sådana årsböcker. Därefter upphörde utgivningen för en tid.

Palantiren

Det första numret av Palantiren gavs ut 1972, samma år som Forodrim grundades.

Mellan 1972 och 1987 gavs 44 nummer ut (varav tre dubbelnummer) i A4-format. En del nummer var häftade, andra limbundna.

Här finns en lista över utgivna Palantiren.

Här finns en lista över Palantirens innehåll.

 

 

Panel 4

Blogg

Digitala möten

När pandemin bröt ut införde vi digitala möten. Det fungerar såpass bra att vi tänker fortsätta med den ordningen. Mötena sker via Discord, onsdagar jämna veckor. Du måste vara medlem i gillet för att bli insläppt. Anledningen till att vi inte har gått tillbaka är att vi dels då och då är spridda över landet, … Fortsätt läsa Digitala möten

Bokmässeboken 2020

Tre av skrivgruppens medlemmar kommer att delta i antologin ”Ekon från Fantastikgränden” som blir årets bokmässebok med fantastik. I år blir boken, liksom bokmässan, digital. Samtliga medverkande: Anna Gable Annah Nozlin Cecilia Larsson Kostenius Cecilia Åhman Darkness Publishing Eva Holmquist Fantasiförlaget Linda Andersson Malin Olsson Nathalie Sjögren Sten Rosendahl Tora F Greve Undrentide Förlag Det … Fortsätt läsa Bokmässeboken 2020